Meniu
Cos cumparaturi

Rapoarte anuale

Raport anual 2023


Raport anual 2022

Raport individual CA 2022

Cod guvernanta corporativa rapoarte anuale 2022

Raport consolidat CA 2022

Raport situatii financiare individuale 2022

Declaratie situatii financiare 2022

Situatii financiare consolidate 2022

Declaratie situatii financiare consolidate 2022

Raport audit situatii financiare individuale 2022

Raport audit situatii financiare consolidate 2022

Opinie audit ESEF

Raport anual 2022 in format ESEF


Raport anual 2021

Raport individual CA 2021

Situatii financiare individuale 2021 

Declaratie situatii financiare 2021

Raport audit situatii financiare individuale 2021

Raport consolidat CA 2021

Situatii financiare consolidate 2021

Raport audit situatii financiare consolidate (include opinie ESEF)

Raport anual 2021 – ESEF

Raport anual 2020

Raport individual CA 2020

Declaratie situatii financiare 2020

Situatii financiare individuale 2020

Raport audit situatii financiare individuale 2020

Raport consolidate CA 2020

Situatii financiare consolidate 2020

Raport audit situatii financiare consolidate 2020


Raport anual 2019

RaportCA_2019_SF_individuale

CGC_RA2019

Declaratie situatie financiara 2019

Situatii financiare individuale 2019

Opinie 2019 Ropharma SA individual

Raportul Administratorilor 2019 consolidat

Situatii financiare consolidate 2019

Opinie 2019 Ropharma SA CONSOLIDAT


Raport anual 2018

Comunicat de presa_disponibilitate RA_2018

RaportCA_2018_SF_individuale

Situatii financiare Ropharma SA Individuale 2018

Opinie 2018 Ropharma SA individual RO

Raportul Administratorilor 2018 consolidat

Situatii financiare consolidate 2018

Opinie 2018 Ropharma SA consolidat

Buget de venituri si cheltuieli 2019

Bilant la 31.12.2018

Raport anual 2017

Raport al administratorilor 2017

Situatii financiare inividuale 2017

Raport audit situatii financiare individuale 2017

Raport consolidat al administratorilor 2017

Situatii financiare consolidate 2017

Raport audit situatii financiare consolidate 2017

BVC 2018

Bilant la 31.12.2017


Raport anual 2016

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2016

Raport audit situatii financiare consolidate

Raport audit situatii financiare individuale

Raport auditor 2016 situatii financiare agregate Ropharma

Raport agregat al administratorilor pentru anul 2016

Raport consolidat al administratorilor pentru anul 2016

Raport al administratorilor pentru anul 2016

Situatii financiare agregate 2016

Situatii financiare consolidate 2016

Situatii financiare individuale 2016

Bilant la 31.12.2016

Declaratie reprezentant legal

Declaratie CGC


Raport anual 2015

Raportare contabila anuala

Propunere buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2015

Declaratie

Raport audit situatii financiare consolidate

Raport audit situatii financiare individuale

Raport consolidat al administratorilor pentru anul 2015

Raport individual al administratorilor pentru anul 2015

Situatii financiare consolidate 2015

Situatii financiare individuale 2015


Raport anual 2014

Comunicat disponibilitate raport anual 2014

Raport al consiliului de administratie 2014

Raport consolidat al administratorilor 2014

Situatii financiare individuale 2014

Situatii financiare consolidate 2014

Bilant 31.12.2014

Raport audit situatii financiare individuale 2014

Raport audit situatii financiare consolidate 2014

BVC 2015


Raport anual 2013

Buget de venituri si cheltuieli 2014

Comunicat de presa disponibilitate RA2013

Raport anual 2013

Raport audit situatii individuale 2013

Situatii financiare individuale 2013

Bilant 2013

Raport anual consolidat 2013

Situatii financiare consolidate 2013

Raport auditori independenti


Raport anual 2012

Bilant 31.12.2012

Situatii financiare

Raport administratori

Raport audit

Raport curent AGA

Comunicat disponibilitate raport anual

Buget de venituri si cheltuieli

Declaratia aplici sau explici

Situatii financiare consolidate

Raport administratori situatii financiare consolidate

Raport auditor situatii financiare consolidate

Comunicat disponibilitate situatii financiare consolidate


Raport anual 2011

Bilant si date informative 31.12.2011

Note bilant 31.12.2011

Raport administratori 2011

Raport auditor 2011

Comunicat disponibilitate raport

Declaratie pe propria raspundere conducere

Buget de venituri si cheltuieli 2012

Buget de investitii 2012

Declaratia aplici sau explici

Raport anual 2010

Situatii financiare consolidate

Note situatii financiare consolidate

Raport administratori situatii financiare consolidate

Raport auditor situatii financiare consolidate


Raport anual 2010

Bilant 31.12.2010

Note bilant 31.12.2010

Raport auditor

Comunicat disponibilitate raport

Declaratie pe propria raspundere conducere

Bilant consolidat Cont Profit Pieredere consolidat

Note bilant consolidat

Raport consolidat

Raport auditor Ropharma


Raport anual 2009

Bilant_31.12.2009

Note_31.12.2009