Meniu
Cos cumparaturi

Aplica CV

Echipa Ropharma se mareste.

Daca doresti sa faci parte din echipa noastra trimite-ne CV-ul tau si te vom contacta pe masura ce vom avea posturi disponibile in functie de incadrarea ta profesionala.
Captcha

ROPHARMA SA, cu sediul în Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de reclamă , marketing și publicitate. Prin semnarea formularului de înscriere, participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului Oficial privind campaniile Ropharma și își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei Ropharma SA, precum și pentru prelucrarea acestor date în vedererea eliberării cardului de fidelitate, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma și partenerii din program. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal pe durata campaniilor și a valabilității cardului de fidelitate. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la campanii și să le utilizeze conform Regulamentului Oficial și legislației în vigoare. Ropharma poate transmite aceste date terților în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut de Regulament. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la campanii în conformitate cu dispozițiile Regulamentulului UE 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanii. Participanții au următoarele drepturi: (a) dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal - de a obține în mod gratuit, din partea ROPHARMA SA, o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate; (b) dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere în mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc; (c) dreptul de a șterge datele prelucrate- aveți dreptul de a solicita în mod gratuit societății ROPHARMA SA, ștergerea datelor personale care vă privesc, iar ROPHARMA SA are obligația de a șterge datele personale care vă privesc, în oricare din urmatoarele situații: (1) datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) retragerea consimțământului pe baza caruia au fost prelucrate; (3) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ; (d) dreptul de a solicita ROPHARMA SA restricționarea prelucrării datelor personale - aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri: (1) a prelucrării inexacte; (2) a prelucrarii ilegale; (3) a exercitării dreptului la opoziție; (e) dreptul de portabilitate a datelor - reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat manifestându-vă consimțământul expres, în structura utilizată de noi în mod curent și totodată aveți posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic; (f) dreptul la opoziție - reprezintă dreptul persoanei vizate de a se opune oricând, în mod gratuit, unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri; (g) dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere, în cazul în care apreciază că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR). În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Completând formularul de înscriere cu datele dumneavoastră cu caracter personal, vă exprimați acordul în mod expres și neechivoc cu privire la primirea informațiilor comerciale despre promoțiile ROPHARMA, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora: email, sms, etc. Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata de derulare, în fiecare farmacie Ropharma sau pe site-ul www.ropharma.ro. Am citit informațiile de mai sus și sunt de acord cu termenii și condițiile menționate în acestea. De asemenea, am luat la cunoștință că orice informări cu privire la obligațiile operatorului în materia prelucrării datelor cu caracter personal se vor face prin afișare pe pagina www.ropharma.ro. Prin semnarea prezentului formular îmi exprim liber consimțământul pentru prelucrarea datelor personale furnizate în scopul îndeplinirii obiectului mai sus menționat.