Meniu
Cos cumparaturi

Reteta online

Ținând cont de contextul epidemiologic actual, ne dorim să fiți cât mai protejat.

Astfel, luați legătura cu medicul dumneavoastră și rugați-l să vă transmită rețeta în format electronic.
Astfel, luați legătura cu medicul dumneavoastră și rugați-l să vă transmită rețeta în format electronic.
Ne puteți trimite prescripția medicală* pe mail, la orice farmacie doriți sau pe whatsapp sau pe www.ropharma.ro/pages/reteta-online.
Lista farmaciilor, precum și datele de contact le găsiți aici.
Lista farmaciilor, precum și datele de contact le găsiți aici.
Cu drag, vă pregătim medicamentele!
După trimiterea rețetei pe mail, pe whatsapp sau pe www.ropharma.ro/pages/reteta-online,
După trimiterea rețetei pe mail, pe whatsapp sau pe www.ropharma.ro/pages/reteta-online,
puteți suna la farmacia aleasă și stabili împreună cu un farmacist când puteți ridica medicamentele.
Captcha

Politica de confidențialitate

ROPHARMA SA, cu sediul în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, județul Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2886/2007, CIF RO 1962437, adresa de e-mail: office@ropharma.ro, în cazul în care optați pentru aceste soluții web, colectează și procesează datele personale în conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de legislația națională. Ropharma SA, în calitate de operator de date cu caracter personal, își asumă responsabilitățile și obligațiile prevăzute de normele legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, astfel că toate datele personale aparținând dumneavoastră sau împuternicitului dvs și care sunt prelucrate în scopul eliberării rețetelor, după cum urmează: nume, prenume, CID/CNP, adresa, semnătura, adresa de e-mail, telefon, data nașterii, sex, categoria de asigurat, diagnostic, cod diagnostic, seria si număr CI/BI, vor fi protejate astfel încât datele personale furnizate să nu ajungă la terțe persoane, exceptând casele județene de asigurare de sănătate, societății IT, sector de mentenanță echipamente hardware, mentenanță software, subsector (specializar) programe de gestiune pentru farmacii acreditate de CNAS si servicii IT pentru farmacii. Va asigurăm că după împlinirea termenului legal de arhivare aceste date vor fi șterse. Datele personale pot fi puse la dispoziţie doar în caz de litigiu, cercetări penale, existența unor controale din partea autorităților reglementate prin lege . ROPHARMA SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră enumerate anterior exclusiv în scopul eliberării rețelor comunicate de către dvs. În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de legislația națională, puteți exercita următoarele drepturi: 1. dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; 2. dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete; 3. dreptul la ștergerea datelor; 4. dreptul la restricționarea prelucrării datelor; 5. dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră); 6. dreptul la opoziție la prelucrare; 7. dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal); 8. dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior; 9. dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator. Pentru informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal prelucrate pe baza prezentului consimțământ și cu privire la modalitățile prin care puteți exercita drepturile menționate la pct. E, puteți utiliza următoarele modalități: · transmiterea unei cereri la sediul societății prevăzut în partea introductivă a prezentului document; · transmiterea unui mesaj la adresa de poștă electronică: protecțiadatelor@ropharma.ro; · apel la nr. de telefon: 0721/293577

 dsdsd