Meniu
Cos cumparaturi

Card fidelitate

Aplica ONLINE pentru cardul de fidelitate Ropharma si descopera beneficiile cardului in farmacii!

Captcha

Regulament oficial – campanie "Card de fidelitate Ropharma"

Art. 1 Organizatorul programului: Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in farmaciile Ropharma si pe www.ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a lor cu cel putin 15 zile inainte.

Art. 2 Perioada campaniei: Campania se desfasoara in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 , in limita stocurilor disponibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia. Instiintarea referitoare la incetarea sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 15 zile inainte in farmaciile Ropharma si pe www.ropharma.ro.

Art. 3 Aria de desfasurare a campaniei: Campania este organizata si se desfasoara in toate farmaciile Ropharma.

Art. 4 Conditii de participare: Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani, care detine card de fidelitate Ropharma. Cardul se obtine prin: 1. completarea si semnarea formularului de inscriere, accesibil in toate unitatile Ropharma. Formularul de inscriere va fi completat cu date reale si citet. Participantul este obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage imposibilitatea primirii si utilizarii cardului. 2. completarea formularului online disponibil pe www.ropharma.ro. Participantul este obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Formularul continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage imposibilitatea primirii si utilizarii cardului. Dupa completarea formularului, participantul va primi un e-mail de confirmare cu textul: ,,Iti multumim pentru aplicarea pentru cardul de fidelitate Ropharma. Te asteptam in farmacia selectata de tine pentru a-ti ridica cardul”. Pentru a beneficia de facilitatile oferite prin cardul de fidelitate Ropharma, este necesara si validarea (atat pentru cardurile noi) / revalidarea (pentru cardurile deja existente), operatiune care se efectueaza in orice farmacie Ropharma, prin confirmarea SMS-ului generat.

Art. 5 Mecanismul campaniei: La baza acestei campanii se afla cardul de fidelitate Ropharma destinat clientilor Ropharma. Cardul de fidelitate ofera clientilor Ropharma posibilitatea de a beneficia de discount-uri, vouchere, cadouri, pachete promotionale conform campaniilor existente. Reducerile se vor aplica la pretul cu amanuntul pentru sumele platite cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie. Clientul poate participa ori de cate ori doreste la aceasta campanie pe perioada desfasurarii.

Art. 6 Protectia datelor cu caracter personal Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, număr de telefon, localitate, judet, adresă de e-mail. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace manuale si electronice, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in vigoare. Informaţiile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri in baza cardurilor de fidelitate, organizare de tombole, acordare de cadouri si vouchere conform politicii Organizatorului. Pentru protectia datelor dumneavoastra, Ropharma SA a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore. În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi: a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea SC ROPHARMA SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate; b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc; c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii SC ROPHARMA SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar SC ROPHARMA SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii: • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate; • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ; • datele personale se pastreaza pana la solicitarea persoanei fizice de a fi sterse, dar nu mai mult de 50-75 de ani d. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SA restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a solicita societatii nostre restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri: - a prelucrarii inexacte - a prelucrarii ilegale - a exercitarii dreptului la opozitie e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri. g. Dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR). Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data. In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro. In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal. Prin completarea formularului de participare la Programul de Fidelizare, participanţii isi exprima consimtamantul expres cu privire la respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si la inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii SC Ropharma SA, pentru actiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informatii despre promotiile Organizatorului cat si in scopuri statistice. Totodata, participantii confirmă faptul că au fost informaţi cu privire la Datele lor cu Caracter Personal care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunt de acord ca acestea să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de valabilitate a cardului sau pana la solicitarea expresa a titularului de stergere. Datele personale solicitate prin formularul de inscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de inscriere duce la imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate. 

Art. 7 Taxe si impozite; Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 8 Litigii; Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 9 Incetarea campaniei; Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie. Instiintarea referitoare la incetarea campaniei va fi afisata de Ropharma SA cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii campaniei in farmaciile Ropharma si pe www.ropharma.ro. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 10 Regulamentul campaniei: Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata de derulare, in fiecare unitate Ropharma si pe www.ropharma.ro. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.


SC ROPHARMA SA