Sari la conținut

Rapoarte Anuale

Rapoarte Anuale 2022

picture_as_pdf Raport individual CA 2022

picture_as_pdf Cod guvernanta corporativa rapoarte anuale 2022

picture_as_pdf Raport consolidat CA 2022

picture_as_pdf Raport situatii financiare individuale 2022

picture_as_pdf Declaratie situatii financiare 2022

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2022

picture_as_pdf Declaratie situatii financiare consolidate 2022

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale 2022

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate 2022

picture_as_pdf Opinie audit ESEF

picture_as_pdf Raport anual 2022 in format ESEF

 

  

Rapoarte Anuale 2021

picture_as_pdf Raport individual CA 2021

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2021 

picture_as_pdf Declaratie situatii financiare 2021

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale 2021

picture_as_pdf Raport consolidat CA 2021

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2021

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate (include opinie ESEF) 

picture_as_pdf Raport anual 2021 – ESEF

Rapoarte Anuale 2020

picture_as_pdf Raport individual CA 2020

picture_as_pdf Declaratie situatii financiare 2020

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2020

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale 2020

picture_as_pdf Raport consolidate CA 2020

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2020

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate 2020

Rapoarte Anuale 2019

picture_as_pdf RaportCA_2019_SF_individuale

picture_as_pdf CGC_RA2019

picture_as_pdf Declaratie situatie financiara 2019

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2019

picture_as_pdf Opinie 2019 Ropharma SA individual

picture_as_pdf Raportul Administratorilor 2019 consolidat

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2019

picture_as_pdf Opinie 2019 Ropharma SA CONSOLIDAT

Rapoarte Anuale 2018

picture_as_pdf Comunicat de presa_disponibilitate RA_2018

picture_as_pdf RaportCA_2018_SF_individuale

picture_as_pdf Situatii financiare Ropharma SA Individuale 2018

picture_as_pdf Opinie 2018 Ropharma SA individual RO

picture_as_pdf Raportul Administratorilor 2018 consolidat

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2018

picture_as_pdf Opinie 2018 Ropharma SA consolidat

picture_as_pdf Buget de venituri si cheltuieli 2019

picture_as_pdf Bilant la 31.12.2018

Rapoarte Anuale 2017

picture_as_pdf Raport al administratorilor 2017

picture_as_pdf Situatii financiare inividuale 2017

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale 2017

picture_as_pdf Raport consolidat al administratorilor 2017

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2017

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate 2017

picture_as_pdf BVC 2018

picture_as_pdf Bilant la 31.12.2017

Rapoarte Anuale 2016

picture_as_pdf Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

picture_as_pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2016

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale

picture_as_pdf Raport auditor 2016 situatii financiare agregate Ropharma

picture_as_pdf Raport agregat al administratorilor pentru anul 2016

picture_as_pdf Raport consolidat al administratorilor pentru anul 2016

picture_as_pdf Raport al administratorilor pentru anul 2016

picture_as_pdf Situatii financiare agregate 2016

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2016

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2016

picture_as_pdf Bilant la 31.12.2016

picture_as_pdf Declaratie reprezentant legal

picture_as_pdf Declaratie CGC

Rapoarte Anuale 2015

picture_as_pdf Raportare contabila anuala

picture_as_pdf Propunere buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

picture_as_pdf Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2015

picture_as_pdf Declaratie

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale

picture_as_pdf Raport consolidat al administratorilor pentru anul 2015

picture_as_pdf Raport individual al administratorilor pentru anul 2015

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2015

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2015

 

Rapoarte Anuale 2014

picture_as_pdf Comunicat disponibilitate raport anual 2014

picture_as_pdf Raport al consiliului de administratie 2014

picture_as_pdf Raport consolidat al administratorilor 2014

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2014

picture_as_pdf Situatii financiare consolidate 2014

picture_as_pdf Bilant 31.12.2014

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare individuale 2014

picture_as_pdf Raport audit situatii financiare consolidate 2014

picture_as_pdf BVC 2015

Rapoarte Anuale 2013

picture_as_pdf Buget de venituri si cheltuieli 2014

picture_as_pdf Comunicat de presa disponibilitate RA2013

picture_as_pdf Raport anual 2013

picture_as_pdf Raport audit situatii individuale 2013

picture_as_pdf Situatii financiare individuale 2013

picture_as_pdf Bilant 2013

 

Rapoarte Anuale 2012

picture_as_pdf Bilant 31.12.2012

picture_as_pdf Situatii financiare

picture_as_pdf Raport administratori

picture_as_pdf Raport audit

picture_as_pdf Raport curent AGA

picture_as_pdf Comunicat disponibilitate raport anual

picture_as_pdf Buget de venituri si cheltuieli

picture_as_pdf Declaratia aplici sau explici

 

Rapoarte Anuale 2011

picture_as_pdf Bilant si date informative 31.12.2011

picture_as_pdf Note bilant 31.12.2011

picture_as_pdf Raport administratori 2011

picture_as_pdf Raport auditor 2011

picture_as_pdf Comunicat disponibilitate raport

picture_as_pdf Declaratie pe propria raspundere conducere

picture_as_pdf Buget de venituri si cheltuieli 2012

picture_as_pdf Buget de investitii 2012

picture_as_pdf Declaratia aplici sau explici

Rapoarte Anuale 2010

picture_as_pdf Raport anual 2010

picture_as_pdf Bilant 31.12.2010

picture_as_pdf Note bilant 31.12.2010

picture_as_pdf Raport auditor

picture_as_pdf Comunicat disponibilitate raport

picture_as_pdf Declaratie pe propria raspundere conducere

Rapoarte Anuale 2009

picture_as_pdf Bilant_31.12.2009

picture_as_pdf Note_31.12.2009