Sari la conținut

Pentru o piele fină... ca de bebeluș!

 

Se desfasoară în perioada 16-23 septembrie 2021, în pagina de Instagram Ropharma 

Art. 1 Organizatorul concursului 

1.1. S.C. ROPHARMA SA, cu sediul în Brașov, Str.Iuliu Maniu, nr. 55, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J08/2886/2007, cod fiscal RO1962437, denumită în continuare ”Organizatorul”. 

1.2. Tombola/concursul se derulează prin intermediul SC Communication ON, cu sediul în București, Bulevardul Basarabia Nr 256G, indicativ biroul 7.1.B, Et. 7, sect.3, înregistrată la Registrul Comerțului/autoritățile administrației publice din București, sub nr. J40/5599/24.04.2018, cod fiscal 33988796, denumită în continuare ”Agenția”. 

1.3. Participanții la campania promoțională, denumită în continuare ”Tombolă” / ”Concurs”, sunt obligați să respecte toți termenii și toate condițiile ”Regulamentului Oficial”, în urma căruia va fi desemnat câștigătorul premiului (conform art. 5 din prezentul Regulament Oficial). 

1.4. Regulamentul Oficial de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe site-ul Ropharma (https://ropharma.ro/), astfel:

În format electronic, prin accesarea site-ului Ropharma în secțiunea “Concursuri”. 

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfășurării concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, cu mențiunea ca aceste modificări să fie aduse la cunoștința participanților și a publicului, înainte de a intra în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de Instagram Ropharm @ropharma_official

Art. 2 Durata și aria de desfășurare a concursului

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară sub forma unei tombole numite în continuare „Tombolă” și se derulează începând cu data de 16 septembrie 2021, ora 10:00, pe întreg teritoriul țării. 

2.2. Orice înscriere efectuată după data de 23 septembrie 2021, ora 10:00, nu va fi luată în considerare.

Art. 3 Condițiile de participare la Tombolă

3.1. Tombola se desfășoară exclusiv pe Internet, prin accesarea Paginii de Instagram Ropharma @ropharma_official.

3.2. Are drept de participare orice client care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:

 • respectă toate condițiile prevăzute la Articolul 5;
 • este cetățean român sau rezident pe teritoriul României;
 • este major - are 18 ani împliniți;
 • confirmă ca a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că, prin înscrierea la prezentul concurs, este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

3.3. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerințelor din tombolă și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.

3.4. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, rezultă că participarea la Tombolă a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a:

- elimina din concurs acești participanți;

- de a le retrage premiul obținut ca rezultat al activității lor în cadrul concursului;

- de a restricționa participarea la concursului până la încheierea acesteia.

3.5. În cadrul concursului, nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai Agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum nici rudele de gradul I ale acestora. 

Art. 4 Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail .

Informaţiile vor fi colectate prin mijloace manuale si electronice, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in vigoare.

Informațiile vor fi folosite în scopul prezentei tombole/concurs.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, Ropharma SA a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

4.2. În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea SC ROPHARMA SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 2. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;
 3. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii ROPHARMA SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar ROPHARMA SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:
 • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
 • datele personale se pastreaza pana la solicitarea persoanei fizice de a fi sterse, dar nu mai mult de 50-75 de ani
 1. Dreptul de a solicita ROPHARMA SA restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a solicita societatii nostre restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- a prelucrarii inexacte

- a prelucrarii ilegale

- a exercitarii dreptului la opozitie

 1. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri.

 1. Dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.

In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Brasov, str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro.

In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal.

Prin completarea talonului de tombolă, participanții își exprimă consimțământul expres cu privire la respectarea termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

4.3. Totodată, participanții confirmă faptul că au fost informați cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunt de acord că aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Organizatorului. Datele personale solicitate prin talonul de tombolă au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin talonul de tombolă duce la imposibilitatea acordării premiului.

4.4 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 

Art. 5 Modul de desfășurare a concursului

5.1. Participanții pot afla mecanismul concursului accesând pagina de Instagram Ropharma @ropharma_official, consultând atât postarea referitoare la acest concurs cât și Regulamentul Oficial in sectiunea Concursuri din site-ul www.Ropharma.ro

5.2. Pentru a participa la prezentul concurs, desfășurat pe pagina de Instagram @ropharma_official, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 

5.2.1. Să realizeze cerințele concursului care prevăd următoarele: participanții trebuie să urmărească pagina Instagram @ropharma_official (follow), să lase un comentariu în care să eticheteze o altă persoană și să distribuie în secțiunea „My story” postarea concursului .

5.2.2. Efectuarea pașilor este obligatorie și reprezintă validarea înscrierii fiecărui participant în cadrul concursului. În baza acestor pași, se va face ulterior și desemnarea câștigătorilor, prin tragere la sorți.

5.3 Vor intra în concurs doar persoanele care au respectat pașii de mai sus în perioada concursului.

5.4. Un participant poate fi descalificat - prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator - în orice moment al desfășurării concursului, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat a fi în neconcordanță cu acest concurs și/ sau cu Regulamentul Oficial.

5.5. Extragerea celor 3 câștigători va avea loc în data de 23 septembrie 2021.

5.6. Câștigătorii premiului vor fi extrași aleatoriu, prin intermediul site-ului, alături de o rezervă.

5.7. Câștigătorii vor fi anunțați personal pe data de 23 septembrie 2021, prin intermediul unui mesaj privat trimis în profilul de Instagram al participantului.

5.8. Câștigătorii au obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să contacteze Organizatorul, printr-un mesaj pe pagina de Instagram, pentru revendicarea premiului. Mesajul trebuie să conțină datele sale personale necesare expedierii premiului (nume, prenume, adresa completă și un număr de telefon). 

Art. 6 Premiile

6.1. În cadrul acestui concurs vor fi aleși 3 câștigători, aleatoriu, prin intermediul site-ului  commentpicker.com și li se va înmâna câte un premiu, fiecare constând într-un pachet de produse Vitaprim, în care sunt incluse – 1x Vitaprim Baby Care cremă hidratantă, 150 ml- https://bit.ly/3nufkr8, 1 x Vitaprim Baby Care cremă împotriva iritației de scutec, 150ml- https://bit.ly/3nw8EJ7, 1x  Vitaprim Baby gel de duș și șampon, 250ml - https://bit.ly/3kc1SGr

6.2. Tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de 23 septembrie 2021, prin intermediul site-ului commentpicker.com.

6.3. Orice solicitare din partea câștigătorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.

6.5. Dacă nu va fi oferit un răspuns din partea unuia sau mai multor câștigători, referitor la revendicarea premiului, în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul anunțării publice oficiale a acestuia, premiul va fi alocat primei rezerve extrase din lista participanților. În cazul în care nici câștigătorul de rezervă nu își revendică premiul în termenul prevăzut de prezentul Regulament Oficial - 3 zile lucrătoare de la anunțarea sa oficială – premiul va merge către rezerva nr. 2 extrasă prin intermediul site-ului .

6.7. În cazul în care premiul nu este revendicat nici de primul câștigător extras, dar nici de cele două rezerve, aceștia vor pierde orice drept asupra premiilor câștigate, Concursul este declarat ”Fără câștigător”, iar Organizatorul poate decide reportarea premiului pentru o campanie viitoare.

6.8. Livrarea premiilor se va realiza via un serviciu de curierat, în termen de maximum 30 zile de la confirmarea datelor de contact ale câștigătorilor.

Art. 7 Responsabilitatea

7.1. Organizatorul Tombolei nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

7.2. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

7.3. Participarea la această tombolă implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

7.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

7.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Art. 8 Publicarea Regulamentului Oficial

8.1. Regulamentul Oficial al campaniei promoționale este publicat EXCLUSIV pe internet și poate fi accesat din site-ul Ropharma in sectiunea dedicata Concursuri.

8.2. Participanților la Tombolă nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Art. 9 Litigii

9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Art. 10 Diverse

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament Oficial.

10.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

10.3. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizia unilaterală a Organizatorului.