Din sumarul Codului de Guvernanta Corporativa :

  • Drepturile detinatorilor de instrumente financiare ale emitentilor
  • Rolul si obligatiile CA
  • Structura CA
  • Numirea membrilor CA
  • Remunerarea membrilor CA
  • Transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului
  • Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate (“tranzactiile cu sine”)
  • Regimul informatiei corporative
  • Responsabilitatea sociala a emitentului
  • Sistemul de administrare